skip to Main Content

Høstsemesteret 2022

Vi starter sesongen med gratis prøveuke fra 22. august. Denne uken kan du komme og prøve de timene du vil helt gratis før du melder deg på. Vi holder på i 12 uker etter prøveuka med ferie i uke 41.

Gjennom sesongen jobber vi frem mot en forestillingshelg der elevene viser frem det de har jobbet med. Forestillingene for 2022 vil bli helgen 26. og 27. november, og vil være enden på kurset.

Påmelding

Da vi har begrensede plasser anbefaler vi å melde på så raskt som mulig. Her er det førstemann til mølla, og er du ikke påmeldt kan du risikere å ikke slippe inn på kurset, selv i prøveuken. Påmelding er i gang! 

Påmelding er i gang og vi har gratis prøveuke fra 22. august!

Back To Top