Skip to content

Privattimer

Vi tilbyr privattimer til de som ønsker å bli bedre, og få individuelle tilbakemeldinger. Vi tilpasser timen til elevens behov, og sammen med eleven finner vi ut elevens styrker og svakheter, og hva eleven kan jobbe videre med. Alle våre instruktører er tilgjengelige for å ha privattimer. Ta kontakt for pris og mer informasjon. 

Reglement for privattimer

  1. Alle privattimer skal avtales gjennom foresatt og til vår mail, goodvibedans@gmail.com, eller direkte med Linda på 48 21 65 78
  2. Vi gir kun 2 timer undervisning per dag per elev.
  3. Privattimer kan ikke avtales av elever under 18 år uten at foresatt godkjenner. 
Back To Top