skip to Main Content

Zita har danset i 8 år, og har deltatt på UKM og vært med på K(ult)ur mot kreft. Zita mener at god kunnskap, å være hyggelig, og å ha en god plan for gjennomføring av timen er viktig som danselærer. Zita underviser i hip hop og dancefit.

Back To Top