skip to Main Content

Høstsemester 2019, oppstart 19. august

Høstsemesteret i år starter mandag 19. august med prøveuke. Denne uken kan du komme og prøve de timene du vil helt gratis før du melder deg på. Vi holder på i 12 uker etter prøveuka med ferie i uke 40. Kurset ender etter forestillingshelgen.

Forestillinger

Forestillinger for høsten 2019 blir lørdag 23. november og søndag 24. november. Vi holder to forestillinger per dag 13.00 og 17.00. Alle gule og hvite partier vil kun delta på forestillingene som starter 13.00.

Aldersgrenser
Back To Top